Kontio   »  
  »  

KONTIOTIMMER – HÖGTEKNISKA LÖSNINGAR OCH KVALITET SOM BESTÅR

Kontiotimmer står för utveckling och ledande innovationer, som till exempel lamelltimmerprofilen med dubbel isolering, den visuellt överlägsna skarvtekniken, olika formgivna knutar och Kontio SmartLog™, en ny lågenergilösning som utnyttjar innovativt timmer som inte sätter sig. Våra produkter är resultatet av över 40 år av kontinuerlig FoU och teknisk know-how som tillsammans med förstklassiga byggkomponenter garanterar kvaliteten i varje enskilt Kontiohus. Kontio Arctic Pine™, arktisk fura, är råmaterialet och den solida grunden för hälsosamma hem som håller över tiden.

 

  

Kontio Arctic Pine™ – ett idealiskt material för hälsosamma timmerhus som håller över tiden

Kontio använder äkta arktisk fura som råmaterial. Träden kommer från de nordiska skogarna nära polcirkeln med ren luft och ren jord som ger en frisk och sund tillväxt. Arktisk fura har täta tillväxtringar som gör den till det mest hållbara byggmaterialet för timmerhus.

De 200–300 år gamla timmerhus vi har kvar byggdes av likadan arktisk fura. I våra finländska städer hittar vi fortfarande vackra timmerkyrkor, herrgårdar och köpmanshus i utmärkt kondition. I Kontios timmerhus lever denna tradition av hållbarhet och hälsosamt boende vidare, med ett tillägg av innovationer för modern boendekomfort och design.

 

Hållbara byggnader av kärnvirke

Byggnader av Kontio Arctic Pine håller för krävande förhållanden och tuffa klimat tack vare dess höga andel kärnvirke. Kärnvirket är den mörkare inre delen av en trädstam som har utvecklat motstånd mot vattengenomsläpplighet och väderpåverkan.

Växtperioden i norr är kort, vilket gör att arktisk fura växer långsamt. Långsam tillväxt ger en högre andel kärnvirke jämfört med träd som växer längre söderut.

Kontio använder sig av senaste lamelltimmerteknik där kärnvirket i Kontio Arctic Pine™ vänds utåt vilket ger timmerhus med bästa väderbeständighet och lång hållbarhet.

Val av timmer för olika användning och stil

I Kontios sortiment av rektangulärt lamelltimmer hittar du ett alternativ som motsvarar just dina behov. Valet av timmer beror på vilken stil du vill ha på huset, användningen och klimatförhållandena.

Lamelltimmer finns i dimensioner upp till 275x275 för stora byggnader eller för att ge huset en extra anslående exteriör. Lamelltimmer lämpar sig väl för olika stilar allt från klassisk till modern.

 

 

Innovativt lamelltimmer garanterar ett varmt och hållbart hem

Vi är föregångare inom lamelltimmer där vi har utvecklat en profil med dubbel tätning. Denna avancerade teknik har tagits fram och testats i vårt FoU-laboratorium för bästa luft- och vattentäthet. Tätningen har avgörande betydelse för att få energieffektiva och hållbara hus.

Lamelltimret är limmat av flera stycken av Kontio Arctic Pine™ vilket ger dimensionell stabilitet och därigenom visuell kvalitet och värme inomhus.

Vid limningen används högteknologiskt trälim. Dess hållbarhet testas inom ramen för vårt kvalitetssystem. Detta tuffa test sägs motsvara 40 år av normal väderpåverkan på timret. Tekniken är säker utan några skadliga utsläpp av flyktiga organiska ämnen. Lamelltimret är fuktgenomträngligt vilket betyder att timret ´andas fukt´ som är viktigt för ett hälsosamt boende och hållbarhet.

 

Skarvar med attraktiv design

Kontio använder en särskild teknik för att skarva lamelltimmer. Denna ger visuellt tilltalande timmerskarvar jämfört med normala fingerskarvar där alla ´finger´ är synliga. Kontios teknik ger raka skarvar och ett begränsat antal fingrar kan ses endast ovanpå stocken.

 

Formgivna knutar i högteknologi

Kontios timmerknutar och timmerskarvar har utvecklats av företagets forsknings- och utvecklingsavdelning med mer än 40 års know-how. De innovativa knutarna och tätningssystemen har testats i vårt eget laboratorium med avseende på täthet och hållbarhet. Knutarna har en stor betydelse för husets stil. Förutom utstickande knutar kan vi även erbjuda de kortare, moderna alternativen som stadsknut och tyrolerknut (eller laxknut).

 

Stilfull design genom måttprecision

Kontio utnyttjar modernaste teknik för bearbetning av virke vilket garanterar förstklassiga byggdelar i alla våra timmerhus. Måttprecision är viktig för utsökta detaljer och visuell kvalitet. Precisionen har även betydelse för värme och energieffektivitet. Vi använder oss av modernaste teknik och även robotik. Högklassig timmertorkning med en låg och jämn fuktkvot i virket är en annan viktig faktor för bra måttprecision. Vår erfarna personal tillsammans med ett kvalitetssystem som täcker hela produktionsprocessen garanterar en övergripande kvalitet i alla Kontiohus.