ETT HÄLSOSAMT HEM FÖR FAMILJENS DAGLIGA VÄLBEFINNANDE

 

 

 

  

 

 

Cellerna i Kontio Arctic Pine™ andas för att du ska må bra. (foto av Pekka Saranpää/Metla).

 

 

 

Programmet Kontio Healthy Living™ (hälsosamt boende) omfattar ett hälsosamt inomhusklimat, avstressande och helande egenskaper, ett säkert och antibakteriellt material av arktisk fura, Kontio Arctic Pine™, och behaglig akustik samtidigt som det står för det mest ekologiska huset. Välbefinnande och hälsosamt boende är vår primära målsättning i varje Kontiohus.

Produkterna har utvecklats så att alla Kontiohus ska vara hälsosamma att bo i på lång sikt, och just hälsosamt boende är fokus i vårt forsknings- och utvecklingsarbete som bygger på gedigen, 40-årig know-how. Vi arbetar i nära samarbete med ledande forskningsinstitut och experter.

Det senaste forskningsprojektet där experter från Kontio deltar handlar om restorativa miljöer. Restorativ betyder helande och hälsofrämjande. Kontakten med naturen är bevisligen viktig för människans välmående. I urbana omgivningar och inomhus blir denna kontakt liten. Massivt naturligt trä inomhus har visat sig ha samma helande och restorativa effekter som naturkontakter. De positiva restorativa hälsoeffekterna i timmerhus av Kontio arktisk fura från norra Finlands rena skogar, är minskad stress, sänkt blodtryck och lägre puls.

 

Hälsosam inomhusluft är grunden för hälsosamt boende

Högklassig inomhusluft är viktig för oss alla eftersom vi tillbringar upp till 90 procent av vår tid inomhus. Studier visar att inomhusluften i Kontios timmerhus är exceptionellt bra. Timmer skapar ett säkert och hälsosamt mikroklimat eftersom det effektivt balanserar variationerna i temperatur och fukt i rumsluften. Kontios massiva timmer i arktisk fura har en naturlig förmåga att absorbera fukt när luftfuktigheten blir för hög, på samma sätt som det frigör fukt när luftfuktigheten sjunker under den optimala nivån. Timret upprätthåller sålunda ett hälsosamt inomhusklimat.

Denna förmåga att andas som Kontio-timmer har garanterar att luftfuktigheten håller sig inom ett intervall som är optimalt för människans hälsa (mellan 30 och 55 procent relativ luftfuktighet) mycket längre än i vanliga hus. Utanför det optimala intervallet ökar såväl mängden som rörligheten hos damm, virus och bakterier i inomhusluften avsevärt, vilket ofta leder till hälsoproblem som luftvägsinfektioner, astma, allergier, utmattning och huvudvärk.

 

Behaglig temperatur året om

Kontios timmerhus ger ett behagligt boende under alla årstider eftersom massivt timmer jämnar ut temperaturvariationerna. Huset hålls svalt på sommaren och skönt varmt på vintern. På det norra halvklotet där solen står lågt under höstar och vårar tar de solida väggarna upp solenergi och lagrar den.

 

Naturligt antibakteriellt

Kontios timmerhus är en hälsosam boendemiljö även tack vare de naturliga antibakteriella egenskaperna i trä. Kontio arktisk fura har en inbyggd försvarsmekanism mot skadliga mikrober och svamp varför bakterier inte trivs på träytorna.

Att bo i ett timmerhus kan även lindra andningsproblem eftersom solida timmerytor förhindrar ansamlingar av damm och andra partiklar. Släta timmerytor är enkla att hålla rena.

 

Behaglig akustik ger en rofylld atmosfär

Kontios timmerhus har en utmärkt akustik som skapar en tyst och rofylld atmosfär. De massiva timmerväggarna sprider ljudet, men behåller och blandar alla toner utan eko eller förvrängning.

Bra inomhusakustik betyder både tystnad och ljudförstärkning beroende på rummets ändamål. Bra akustik inverkar positivt på människorna och förbättrar koncentrationsförmågan och därigenom även lär- och arbetskapaciteten.

Användarnas erfarenheter från ett nytt daghem i Pudasjärvi i Finland ger belägg för den utmärkta akustiken i Kontios timmerhus. Daghemmet har en total yta på 1 300 kvadratmeter och är indelat i sex avdelningar där cirka 100 barn tumlar om dagligen. Feedbacken har varit mycket positiv säger chefen för daghemmet: ´Alla besökare har undantagslöst uppmärksammat att timmerväggarna verkar reducera buller. Vi har stora grupper med barn här och trots det känns rummen rofyllda.´

 

Säkra och hälsosamma byggmaterial

Kontios timmerhus är byggda i rena, säkra och hälsosamma material. Enligt emissionsklassificeringen för byggmaterial hör timmer till den bästa klassen, M1. M1-märket visar att produkten har konstaterats vara säker. Trämaterial som timmer avger inga skadliga partiklar eller kemiska ångor i luften. Säkerheten i timmerhus har även testats i praktiken under hundratals år.

Råmaterialet, Kontio Artic Pine™, kommer från rena, naturliga skogar i Finland. Det är detta rena råmaterial som utgör grunden för ett hälsosamt boende och programmet Kontio Healthy Living™.