Kontio   »  
 

KONTIOTUOTE OY

                - DET LEDANDE TIMMERHUSFÖRETAGET I VÄRLDEN

 

       

 

 

Kontiotuote Oy Turnover development in millions of euros


 

 

Kontio är världsbäst på massivt trä

Som internationellt varumärke står Kontio för timmerbyggande av hög klass. De produktidéer, patent, lösningar och innovationer som Kontio tagit fram har i kombination med modern timmerarkitektur bidragit till utvecklingen av timmerbyggandet i hela världen. I dag är Kontio det världsledande timmerhusföretaget, nummer ett uttryckt i försäljning och tillverkning. Sedan 1970 har Kontio levererat mer än 40 000 timmerhus. För närvarande går Kontios timmerhus på export till fler än 35 länder, av vilka Japan, Ryssland och Frankrike är de största.

Kontios fabrik i Finland är den största i världen och utrustad med avancerad teknik, till och med robotik som första timmerföretaget i världen. Kontios styrka ligger i processtyrningen och kvalitetssäkringen som löper genom hela produktionen: Kontios experter använder sig av modernaste teknik och ingenjörskonst för att förädla trä allt från timmer till färdiga produkter. Kontio har Europeiskt Tekniskt godkännande ETA som tillsammans med kvalitetssystemet möjliggör CE-märkning av hus.

 

Kontio är en finansiellt stark och tillförlitlig partner

Det finländska företaget Kontiotuote Oy:s starka finansiella läge gör det möjligt med kontinuerliga och långsiktiga investeringar i teknologi, kvalitet och F&U. Varumärket Kontio är känt som kvalitetsledande inom timmerbyggande. Kontio har märkbart ökat sin närvaro på marknaden i synnerhet som tillverkare av högklassiga timmerbyggnader. Genomgående hög kvalitet, anslående arkitektur samt kontinuerlig och fokuserad produktutveckling tillsammans med gedigen kompetens inom timmerbyggande utgör en solid grund för såväl varumärket som för tillväxt. Företagets Achiever certificat som utfärdas av Balance Consulting visar på bolagets finansiella styrka och pålitlighet.

 

Kontios rötter

Kontio har sina rötter djupt i skogarna nära norra polcirkeln, i barrträdszonen där tallar, hundratusentals sjöar, kärva och storslagna landskap, heta somrar och artiskt kalla vintrar existerar i balanserad symbios. I dessa förhållanden får träet egenskaper som är idealiska för timmerbyggande. Långt i norr är träbyggande en tradition som sträcker sig tusentals år tillbaka. Även idag är traditionell byggkonst och naturligt varmt trä grunden för Kontios verksamhet.

Namnet Kontio har även det sina rötter i skogen. Kontio är ett av namnen på björnen, skogarnas konung, i de den finska folkliga traditionen.

 

Kontiotuote Oy ingår i koncernen PRT-Forest Group

Kontiotuote Oy hör till PRT-Forest Group.

Koncernens viktigaste verksamhetsgrenar är mekanisk timmer- och byggmaterialindustri samt monteringsfärdiga hus. Koncernen består av Kontiotuote Oy, Lappli-Talot Oy, Mellano Oy, Piklas Oy och PRT-Wood Oy.

  

Kontiotuote Oy i siffror 2016

Nettoomsättning: 45,7 miljoner EUR
Export: EUR 7,8 million
Rörelseresultat:   EUR 0,6 million
Investering:  EUR 0,6 million
Personal i genomsnitt:      209